top of page
ค้นหา
 • komgrit67

เสื้อพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม : มีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างไร

อัปเดตเมื่อ 12 ส.ค. 2565

เสื้อพนักงานหรือชุดยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแบบพนักงานในที่ทำงานที่สามารถทำให้กลุ่มพนักงานดูเป็นทีมเดียวกันได้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ทั้งทางด้านความจำเป็น ประโยชน์ และสิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อชุดฟอร์มพนักงานเสื้อพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม จำเป็นอย่างไร

ชุดฟอร์มพนักงาน เป็นเสื้อผ้าเฉพาะที่ต้องสวมใส่ในที่ทำงาน เสื้อผ้าเครื่องแบบมักมีตราสินค้าด้วยชื่อ โลโก้หรือสโลแกนขององค์กร ดังนั้นจึงกำหนดบุคคลที่สวมใส่เป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกแยะระหว่างคนภายในบริษัทและคนภายนอกได้โดยง่าย


แม้จะไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ต้องมีเครื่องแบบชุดฟอร์มพนักงาน แต่บริษัทที่มีบทบาทในการพบปะกับลูกค้าจะได้ประโยชน์และมักเลือกที่จะนำไปใช้ ชุดยูนิฟอร์มสามารถทำให้กลุ่มพนักงานดูเป็นทีม สร้างความสอดคล้องของแบรนด์ และถ่ายทอดความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า นี่คือสิ่งที่นายจ้างจำเป็นต้องรู้หากพวกเขากำลังพิจารณาใช้นโยบายเครื่องแบบหรือชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานของตน


เครื่องแบบสำหรับพนักงานจะต่างจากนโยบายการแต่งกาย แม้ว่าบริษัทที่มีแนวนโยบายการแต่งกายโดยให้แนวทางเกี่ยวกับประเภทของเสื้อผ้าที่พนักงานต้องสวมใส่ในการทำงาน แต่ก็ไม่ได้ทำให้การแต่งกายของพนักงานอยู่ในรูปแบบที่กำหนดได้โดยง่าย ทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นระเบียบหรือไม่เหมาะสมกับสถานภาพและสถานที่ทำงานได้โดยง่าย


เครื่องแบบยูนิฟอร์มมักถูกนำมาใช้ในองค์กรและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการขาย ธุรกิจโฆษณา หรือหน่วยงานราชการเป็นต้น อย่างไรก็ตาม เครื่องแบบไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในภาคส่วนเหล่านี้ และสามารถนำไปใช้ในบทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอกองค์กรเป็นหลักได้


นอกจากนั้น ในบางอุตสาหกรรมการกำหนดชุดยูนิฟอร์มพนักงานก็มีความสำคัญเพื่อช่วยในการดำเนินการการประกอบธุรกิจ รวมถึงความปลอดภัยจากอันตรายก็เป็นสิ่งที่ควรพิจรณา โดยบริษัทมักจะกำหนดให้พนักงานสวมเครื่องแบบหากพบว่ามีประโยชน์สำหรับบทบาทที่ กำหนดให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เครื่องแบบแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเราเป็นใคร ทำให้เราดูเรียบร้อย และในบางอุตสาหกรรม ทำให้เราปลอดภัยจากอันตราย

นอกจากประโยชน์ที่นำไปใช้ได้จริงแล้ว เครื่องแบบพนักงานยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้อีกด้วย เครื่องแบบมักจะดูสวยงามและเป็นมืออาชีพ เป็นการส่งสัญญาณให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจพนักงานของคุณเพื่อมอบความรู้สึกที่ดีตั้งแต่ได้พบในครั้งแรก


ประโยชน์ของเสื้อพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม

 • ทางด้านจิตวิทยา ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์มทำให้พนักงานและทีมงานมีความรู้สึกสามัคคีและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเป็นทีมเดียวกัน นอกจากนั้น เสื้อบริษัทยังช่วยให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีกับองค์กรและทำให้รู้สึกถึงแบรนด์ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในองค์กรและทำให้รู้จักพนักงานและองค์กรผ่านทางเครื่องแบบชุดยูนิฟอร์มต่างๆได้ทันที

 • เพิ่มความไว้วางใจของลูกค้า เครื่องแบบพนักงานไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกค้าแยกความแตกต่างระหว่างพนักงานและคนอื่นๆ แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างลูกค้าและพนักงานของคุณ

 • สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และเป็นการโฆษณาทางอ้อม เครื่องแบบของบริษัทต้องสอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทที่สม่ำเสมอซึ่งชุดเครื่องแบบของทีมช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจแบรนด์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และเป็นการตอกย้ำความเป็นมืออาชีพ

 • เครื่องแบบมีศักยภาพที่จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรวมสมาชิกในทีมเข้าด้วยกันเพื่อความภาคภูมิใจของบริษัท ซึ่งจะทำให้ทุกคนตั้งใจทำงาน และมีความรักองค์กรมากขึ้น และเมื่อพนักงานทุกคนเกิดความรู้สึกเช่นนี้ ก็จะทำให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเสมือนกับว่าทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

 • ช่วยขจัดปัญหาเกี่ยวกับการแต่งกาย เมื่อพนักงานทุกคนต้องสวมชุดเดียวกัน จะมีคำถามเกี่ยวกับชุดทำงานที่ “เหมาะสม” น้อยลงและมีการฝ่าฝืนกฎการแต่งกายลดลงไปด้วย และยังเป็นการเพิ่มความเสอมภาคให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

 • มีความเป็นมืออาชีพและดูดี ชุดยูนิฟอร์มจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือให้แก่พนักงานผู้สวมใส่ ซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาในการติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกองค์กร ลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้โดยง่าย

 • ประหยัดเวลา การที่องค์กรมีชุดให้กับพนักงานจะทำให้พนักงานไม่ต้องคอยมาสนใจว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไร ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการแต่งกายได้เป็นอย่างดี การที่มีชุดยูนิฟอร์มตายตัวจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ และทำให้ประหยัดเวลาในการเลือกเครื่องแต่งกายไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย การที่มีชุดฟอร์มสำหรับพนักงานจะช่วยให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาชุดทำงาน รวมถึงการที่ต้องคอยดูแลชุดทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในขณะที่องค์กรก็ได้ประโยชน์จากการจัดซื้อชุดพนักงานจำนวนมากจะได้ส่วนลดและราคาที่ถูกกว่าการซื้อในท้องตลาดทั่วไป

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ชุดทำงานพนักงานที่เหมาะสมกับงานจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้งานที่รับผิดชอบสามารถทำได้โดยง่าย เช่น ชุดทำงานพนักงานโรงงาน ชุดพนักงานดับเพลิง ชุดทำงานในห้องครัว เป็นต้น

 • สร้างความปลอดภัยให้พนักงาน ในการทำงานบางอย่างต้องใช้ชุดทำงานที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยอาจจะมีรูปทรงเฉพาะทางหรือมีเนื้อผ้าที่ตรงกับความต้องการในการทำงาน เช่น ผ้ากันน้ำ ผ้ากันความร้อน เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพนักงานได้ใส่ชุดทำงานที่เหมาะสมกับงานที่ทำ จะทำให้การทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้น


ข้อควรพิจารณาในการเลือกหรือออกแบบชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

หากคุณตัดสินใจที่จะใช้เครื่องแบบพนักงาน ให้คำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เพื่อความประสบความสำเร็จและได้ประโยชน์สูงสุด


 • ความสอดคล้องของแบรนด์

ยูนิฟอร์มมีไว้เพื่อถ่ายทอดแบรนด์ของคุณให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าเครื่องแบบของบริษัทของคุณสอดคล้องกับแบรนด์นั้น รักษาโทนสี โลโก้ สโลแกนและแบบอักษรให้เหมือนกันทั้งเครื่องแบบและสื่อการตลาดอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

 • ข้อเสนอแนะของพนักงาน

เนื่องจากพนักงานของคุณจะเป็นผู้สวมเสื้อผ้าทำงาน ดังนั้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความพึงพอใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขอให้พวกเขาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งาน รวมทั้งขนาดและวัสดุ เมื่อคุณได้ออกแบบต้นแบบแล้ว ให้สมาชิกในทีมทดลองใช้เสื้อพนักงานยูนิฟอร์มและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนำความคิดเห็นนั้นมาปรับรวมเข้ากับการทำต่อไป

 • คุณภาพของชุดฟอร์มพนักงาน

คุณภาพของเสื้อบริษัทเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญและต้องให้ความสำคัญในการเลือกและออกแบบชุดยูนิฟอร์ม เนื่องจากคุณภาพและการออกแบบชุดพนักงานจะทำให้ผู้พบเห็นมีความประทับใจและเป็นการสื่อถึงคุณภาพขององค์กรไปในตัว นอกจากนั้น เสื้อทำงานเหล่านี้มักจะต้องใส่เป็นระยะเวลานานอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีและบางครั้งจะต้องใส่อย่างสม่ำเสมอทุกวัน ซึ่งจะทำให้ต้องผ่านการทำความสะอาดและการซักรีดตลอดเวลา ดังนั้นความคงทนและคุณภาพของเสื้อพนักงานเหล่านี้จึงมีความสำคัญ

 • ความสวยงาม

ความสวยงามก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกและออกแบบชุดยูนิฟอร์ม เสื้อพนักงานที่สวยงามได้รับการออกแบบตัดเย็บอย่างดีจะได้รับความมั่นใจจากผู้สวมใส่และอยากจะสวมใส่อยู่สม่ำเสมอ และทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจและเห็นคุณค่าขององค์กร การออกแบบและเนื้อผ้าจะมีส่วนสำคัญของความสวยงามซึ่งควรจะปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการดำเนินการขององค์กรเช่นกัน

 • รูปแบบการใช้ประโยชน์

รูปแบบการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดซื้อและออกแบบเสื้อผ้าสำหรับพนักงาน เช่น เสื้อพนักงานออฟฟิศ เสื้อพนักงานโรงงาน ชุดยูนิฟอร์มโรงงานก็จะมีความต้องการของคุณสมบัติและการออกแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การพิจรณาถึงการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบเสื้อให้กับพนักงานของเรา

 • ค่าใช้จ่าย

คุณจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบด้วย ในบางกรณี นายจ้างสามารถกำหนดเพื่อให้พนักงานต้องจ่ายค่าเครื่องแบบที่กำหนด ดังนั้น นายจ้ายควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน อย่างไรก็ตาม นายจ้างส่วนใหญ่มักจะจ่ายค่าเครื่องแบบของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาทั้ง 2 กรณี ทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายขององค์กร

 • นโยบายการแต่งกาย

การเลือกเสื้อพนักงานอาจจะต้องดูถึงนโยบายการแต่งกายขององค์กร เมื่อคุณเลือกชุดเครื่องแบบของบริษัทที่ถูกต้องแล้ว แนะนำให้แจ้งการแต่งกายของบริษัทของคุณแล้วแชร์กับทีม วิธีนี้จะช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกัน โดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้ใส่เลกกิ้งใต้กระโปรงในฤดูหนาวหรือการอนุญาตให้ใส่กางเกงทำงางของพนักงานผู้หญิงจะช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกสบายในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเลือกรูปแบบลักษณะของชุดพนักงานและชุดยูนิฟอร์ม

ลักษณะรูปแบบชุดพนักงานและชุดยูนิฟอร์มในรูปแบบต่างๆ จะขึ้นอยู่กับตามความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ โดยส่วนมากจะประกอบไปด้วย

โดยจะเหมาะกับกิจกรรมหรือธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานและสวมใส่ หรือต้องการความคงทน ราคาไม่แพง หรือต้องการลวดลายที่ต้องการงานพิมพ์เฉพาะทางที่หลากหลาย ซึ่งเสื้อยืดสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

โดยจะเหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามดูดี ดูสุภาพเรียบร้อย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส เหมาะกับงานธุรกิจเสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือเป็นพนักงานในระดับหัวหน้างาน ซึ่งเสื้อโปโลสามารถตอบสนองความต้องการด้านนี้ได้

โดยทั่วไปจะเหมาะกับงานที่ต้องการป้องกันความเปียกชื้นหรือหนาวเย็น แต่ในปัจจุบันนิยมทำมาเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ดูมีความทันสมัยในรูปแบบของการใส่เสื้อสูท ซึ่งจะทำให้ดูน่าเชื่อถือและทันสมัยขึ้น และนิยมใส่ตามกิจกรรมสำคัญที่ใส่กันเป็นหมู่คณะเป็นต้น

Comments


bottom of page