บริษัท บลูสปอต การ์เม้นท์ จำกัด

19/264-5 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


โทรศัพท์ & แฟกซ์ : +662 416-5113, 416-9432, 898-5099, 898-5101


อีเมล์ : info@bluespot.co.th